IKI Šokių ŠventėS LIKO

 
 

Šiaurės Amerikos XVI Lietuvių Tautinių Šokių Šventė vyks Filadelfijoje 2020 m. liepos 3-5 dienomis kur susirinks apie 10,000 šventės dalyvių, žiūrovų ir svečių iš viso pasaulio.  Renginio savaitgaliui numatoma koncertų, meno parodų ir pokylių.  Šventės kulminacija tai sekmadienio, liepos 5 d. koncertas, kai lietuviškame šokyje į spalvingą ir dinamišką derinį susilies beveik 2,000 šokėjų.  Laukiame visų istorinėje Filadelfijoje!

 
explanation.png
 

XVI-sios Šokių Šventės temos įkvėpimas is Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 1909 kūrybos Karalių Pasaka. Logo sukūrė dizainerė iš Lietuvos, Deimantė Kalinauskaitė, šiuo metu gyvenanti Atlantoje. Šokių Šventės logo yra sudarytas iš kelių svarbių elementų, tai Čiurlionio Karalių Pasakos Karūna, Šokėjai, Trispalvė ir Varpas, kuris yra ne tik Filadelfijos miesto laisvės ir išsivadavimo iš vergovės simbolis, bet taip pat ir daug kur sutinkamas Čiurlionio kūryboje, gaudžiančioje kaip varpas vardan Lietuvos. Nes jis, Varpas, kaip simbolis pasirodo ne viename Čiurlionio paveiksle ir net muzikiniuose kuriniuose. Čiurlionio "Saulės Sonatos Finale" varpas simbolizuoja tautinį pakilumą laisvei ir viltį. Tai štai koks yra mūsų gana modernus 21 amžiaus logo, kuris taip pat atspindi mūsų europietišką, veržlią, modernią ir augančią valstybę ir jos vaikus!

Frontpage_MiddleRight.jpeg

Supported By