LT | EN

Apie Mus

XVI Šokių šventės meno valdyba

Artistic COMM.png

Gintaras Grinkevičius - Meno direktorius
Vytas Čuplinskas - Režisierius
Vitalija Ivinskis
Romas Jonušonis
Eimantas Žukauskas
Aušrinė Širvinskienė
Tadas Varaneckas
Dr. Vidmantas Mačiulskis
Elena Maurukienė

 

XVI šokių šventėS ORGANIZACINIS KoMiTETAS

OrgKomitetas be fono.jpg

Virgus L. Volertas - Pirmininkas
Kristina Volertienė - Organizacijos reikalai ir sutartys
Krista Bard - Garbės konsulė, patarėja
Deimantė Kalinauskaitė - Dizainerė
Kazimieras Deksnys - Kanados-lietuvių bendromenės pirmininkas
Sofija Volertienė - Tinklapis
Virgus P. Volertas - Tinklapis, lėšų rinkimas
Daiva Kazlauskas - Iždininkė
Jonas Howes, Jr. - Teisinis patarėjas, finansų direktorius
Laima Liutikienė - Viešųjų ryšių direktorė

 

Nariai

Vytas Bagdonavičius
Tadas Brusokas
Vytas Degesys
Jonas Dunčia
Vilija Kirvelaitis
Danguolė Kuolienė
Antanas Krušinskas
Roma Krušinskas
Alė Maciūnas
Christiana Noyalas
Henrikas Šatinskas
Jūratė Krokytė-Stirbienė
Dainius Volertas

 

Informacija: info@sokiusvente2020.org