LT | EN

Klausimai


KUR VYKS ŠOKIŲ REPETICIJOS?

Šokių repeticijos yra planuojamos vykti Temple University Liacouras Centre penktadienį (7/3) ir šeštadienį (7/4) nuo maždaug 8 v.r. iki 6 v.v. Tikslesnę informacija bus paskelbta arčiau šventes.

AR BUS KOKIU RENGINIU VAKARE?

Yra planuojami renginiai kas vakarą. Šeštadienį vakare vyks tradicinis mokytoju pagerbimas. Sekmadienį vakare bus iškilmingas banketas po to šokiai.

AR SEKMADIENĮ BUS SV. MIŠIOS?

Sekmadienį ryte yra planuojamos sv. Mišios sv. Andriejaus parapijos bažnyčioje, 1911 Wallace St., Philadelphia, PA, kur yra 1.5 mylios nuo viešbučių. Yra planuojama transportavimas norintiems.

AR YRA KĄ PAMATYTI FILADELFIJOJE?

Filadelfija yra nuostabi vieta praleisti atostogas su šeima. Miestas turi istorinių vietovių, pavyzdžiui Liberty Bell ir Betsy Ross House, taip pat įdomių muziejių. Informacija randama, https://www.visitphilly.com/.