LT | EN

About Us

The XVI Šokių Šventė Artistic Committee

Artistic COMM.png

Gintaras Grinkevičius - Artistic Director
Vytas Čuplinskas - Production Director
Vitalija Ivinskis
Romas Jonušonis
Eimantas Žukauskas
Aušrinė Širvinskienė
Tadas Varaneckas
Dr. Vidmantas Mačiulskis
Elena Maurukienė

The XVI Šokių Šventė Organizing Committee

OrgKomitetas be fono.jpg

Virgus L. Volertas - Chairman
Kristina Volertas - Organizational Matters and Contracts
Krista Bard - Lithuanian Honorary Consul General-Lithuania, Advisor
Deimantė Kalinauskaitė - Designer
Kazimieras Deksnys - Chairman of the Canadian-Lithuanian Community
Sofija Volertienė - Website
Virgus P. Volertas - Website and Fundraising
Daiva Kazlauskas - Treasurer
Jonas Howes, Jr. - Legal Advisor, Finance Director
Laima Liutikienė - Public Relations Director

 

Members

Vytas Bagdonavičius
Tadas Brusokas
Vytas Degesys
Jonas Dunčia
Vilija Kirvelaitis
Danguolė Kuolienė
Antanas Krušinskas
Roma Krušinskas
Alė Maciūnas
Christiana Noyalas
Henrikas Šatinskas
Jūratė Krokytė-Stirbienė
Dainius Volertas

For more information: info@sokiusvente2020.org